Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stypendium sportowe a kontuzja lub koniec kariery zawodnika

Stypendium sportowe a kontuzja lub koniec kariery zawodnika fotolia.pl

Przekroczeniem delegacji ustawowej będzie określenie warunków pozbawienia stypendium, które odnoszą się do zdarzeń przyszłych. Brak jest podstaw do pozbawienia stypendium w przypadku utraty zdolności do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie na okres powyżej 3 miesięcy, czy zakończenia kariery – tak rozstrzygnął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, stwierdzając częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

W kwestionowanej uchwale rada gminy postanowiła, że wójt gminy pozbawia stypendium, w przypadku gdy zawodnik: utraci zdolność do uprawiania sportu w swojej dyscyplinie przez okres 3 miesięcy, co potwierdza orzeczenie lekarskie oraz zakończy karierę sportową.

Organ nadzoru stwierdził, że zwrot „za osiągnięte wyniki sportowe” dotyczy wyników już osiągniętych. Zatem określenie warunków pozbawienia stypendium, które odnoszą się do zdarzeń przyszłych będzie przekroczeniem delegacji określonej w ustawie o sporcie. Kontuzja zawodnika, czy zakończenie przez niego kariery mogą być skutkiem okoliczności niezależnych od zawodnika, a nawet przez niego niezawinionych.

Wojewoda ocenił, że tylko przesłanki związane z utratą statusu mieszkańca gminy (np. wyprowadzka) oraz dobrowolne zrzeknięcie się pobierania stypendium powinny skutkować jego pozbawieniem. Inne, dodatkowe przesłanki mogą być wprowadzone w drodze umowy stypendialnej czy też regulacji cywilnej. Organ zauważył, że stypendium jest okresowe i stanowi formę docenienia zawodnika za wynik sportowy już osiągnięty, a nie „zaliczki” na poczet przyszłych osiągnięć. Zatem zakończenie kariery nie może skutkować pozbawieniem zawodnika stypendium.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 22.11.2022 r., znak: PN.4131.416.2022

Źródło: edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl 

Czw., 19 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak