Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyższe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Wyższe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej fotolia.pl

W przekazanym do zaopiniowania projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej resort sportu i turystyki zaproponował zwiększenie maksymalnego możliwego do uzyskania poziomu dofinansowania dla zadań inwestycyjnych.

Proponowana zmiana rozporządzenia przewiduje podniesienie ogólnego, standardowego poziomu dofinansowania do 70% wydatków (z dotychczasowych 50%). Jednocześnie planowane jest utrzymanie dofinansowania do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku realizacji zadania dotyczącego obiektu sportowego zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku działania żywiołu, zlokalizowanego w miejscowości ujętej w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Z kolei dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu na poziomie do 99% wydatków kwalifikowanych tego zadania, pozostaje utrzymane w przypadku, gdy wniosek inwestycyjny składa: Centralny Ośrodek Sportu lub Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Natomiast z katalogu podmiotów najbardziej uprzywilejowanych zostaje usunięte Polskie Laboratorium Antydopingowe, z uwagi na dotychczasowy brak zainteresowania środkami Funduszu.

Dodatkowo resort postanowił zrezygnować z zapisu, zgodnie z którym wniosek o dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej, nie wcześniej jednak niż od 1 października roku poprzedzającego rok realizacji zadania z zakresu rozwijania sportu i aktywności fizycznej i nie później niż do 20 grudnia roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone. Jak wskazuje MSiT zapis w obecnym kształcie potencjalnie ogranicza możliwości wcześniejszego uruchamiania działań programowych, co ostatecznie może wpłynąć na możliwości efektywnego procedowania. W związku z powyższym zaproponowano, aby regulacje w tym zakresie (tj. od kiedy i do kiedy można składać wnioski) określano każdorazowo na poziomie programów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki uznało także za konieczne wprowadzenie pewnych rozwiązań decentralizacyjnych, które zakładają możliwość powołania operatorów dla największych działań aktywizacyjnych, co ma na celu odciążenie procesu zarządzania dotacyjnego.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 12 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka