Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy będą podwyżki dla nauczycieli w 2023 r.?

Czy będą podwyżki dla nauczycieli w 2023 r.? fotolia.pl

Ministerstwo Finansów przekazało do samorządów korespondencję z informacją o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2023 planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2023 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z dokumentu część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

  • zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
  • zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
  • skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
  • skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
  • wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
  • dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.
  • przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Źródło: www.gov.pl 

Sob., 12 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka