Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcia edukacji ekologicznej – nabór wniosków

Wsparcia edukacji ekologicznej – nabór wniosków fotolia.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Alokacja środków na realizację zadań w 2023 roku wynosi 1 500 000,00 zł, w tym na:

  1. Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiskowych – 500 000,00 zł,
  2. OZE i efektywność energetyczna – 416 666,00 zł,
  3. Przeciwdziałanie emisjom – 416 666,00 zł,
  4. Transport zeroemisyjny – 166 668,00 zł.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania do wysokości 90% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 150 000,00 zł. dla jednego Beneficjenta.

Nabór wniosków skierowany jest do 

  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych; 
  • związków metropolitalnych; 
  • instytucji kultury; 
  • uczelni wyższych; 
  • stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń; 
  • fundacji,

których przedmiotem działalności jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15.11.2022 r. do 15.01.2023 r.
Więcej informacji oraz regulamin naboru dostępne są na stronie www.wfosigw.katowice.pl

Źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Czw., 3 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba