Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RODO w szkole. Czy można publikować dane osobowe uczniów na Facebook’u szkoły?

RODO w szkole. Czy można publikować dane osobowe uczniów na Facebook’u szkoły? fot.pixabay

Szkoła musi zapewnić rodzicom swobodę w kwestii wyrażenia zgody na publikację wizerunku ich małoletnich dzieci na stronach internetowych szkoły – takie wnioski dla sektora oświatowego wynikają ze sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2021.

W omawianym sprawozdaniu, w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych w sektorze szkolnictwa, Prezes UODO opisał sprawę, która dotyczyła skargi na udostępnienie danych osobowych małoletnich osób, w tym ich wizerunku, na fanpage’u szkoły – na portalu Facebook.

Fotografie, na których znajdował się wizerunek osób, których dane dotyczą, pochodziły z konkursu, którego szkoła była organizatorem.

W toku postępowania szkoła powołała się na postanowienia regulaminu konkursu, zgodnie z którymi przystąpienie uczestnika do konkursu oznaczało zaakceptowanie regulaminu oraz zgodę na publikację wizerunku uczestnika i jego pracy na stronie internetowej szkoły oraz fanpage’u. Ponadto opiekunowie prawni podpisali oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dzieci do szkoły, a także ich wizerunków. Zgoda miała obejmować przetwarzanie wizerunku w kronice oraz na stronie internetowej szkoły.

Prezes UODO ustalił jednak, że oświadczenia opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dzieci, nie obejmowały zgody na przetwarzaniu ich wizerunków na portalu Facebook. Zgoda na publikację wizerunku nie została wyodrębniona spośród innych postanowień zawartych w tych dokumentach, w sposób umożliwiający zarówno wyrażenie zgody, jak i jej odmowę w tym konkretnym celu. W konsekwencji organ uznał, że udostępnienie danych nastąpiło bez podstawy prawnej.

Omawiany problem jest niezwykle istotny z punktu widzenia szkół, bowiem zaobserwować można, że placówki te coraz częściej wykorzystują portale społecznościowe do działań promocyjnych. Jak widać, Prezes UODO rozróżnił zgodę na zamieszczenie wizerunku na stronie internetowej szkoły od zgody na taką publikację np. na Facebook’u. Rodzicom powinny zostać przedstawione dwa odrębne warianty zgody – jeden dotyczący strony internetowej szkoły, a drugi dotyczący portalu społecznościowego.

Reasumując, dane osobowe mogą zostać opublikowane na Facebook’u szkoły, ale pod warunkiem udzielenia przez rodzica konkretnej i wyodrębnionej zgody w tym celu.

Ze sprawozdaniem Prezesa UODO można zapoznać się tutaj.

Pt., 28 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak