Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Współpraca samorządów i NGO w zakresie edukacji

Współpraca samorządów i NGO w zakresie edukacji fotolia.pl

Wszystkie analizowane samorządy mają uchwalone roczne programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zawierają zapisy umożliwiające realizowanie działań w obszarze edukacji. W 17 programach (68%) zapisy wprost wskazują na zadania w zakresie edukacji, w pozostałych 8 wskazane obszary umożliwiają prowadzenie działań edukacyjnych. Większość samorządów podejmuje współpracę z NGO  zarówno  finansową (konkursy ofert) jak i pozafinansową.

Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowało raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem analizy było przedstawienie formalnych aspektów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, w szczególności zaś współpracy w obszarze edukacji. W badaniu zostało uwzględnionych 25 jednostek samorządu terytorialnego (5 gmin wiejskich, 5 gmin miejsko-wiejskich do 15 tys. mieszkańców, 5 gmin miejskich liczących od 30 do 50 tys. mieszkańców, 5 gmin miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców i 5 powiatów ziemskich).  Badane JST reprezentowały wszystkie województwa.

Raport  zawiera informacje dotyczące dostępu do informacji publicznej, analizę programów współpracy samorządu z organizacjami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejna część raportu dotyczy szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Następnie przeanalizowano wymiar finansowy współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i szczegółowo wydatki na oświatę i edukację.
 
Raport powstał w ramach programu „Samorząd wspierający szkoły z pasją” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły z Pasją.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami raportu, który dostępny jest na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Źródło: Agnieszka Brzezińska,  Raport dotyczący współpracy wybranych jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań na rzecz edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011, www.ceo.org.pl.

Niedz., 15 St. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna