Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nagroda dla nauczycieli nie może być uzależniona od dobrej oceny pracy

Nagroda dla nauczycieli nie może być uzależniona od dobrej oceny pracy fotolia.pl

Ustawodawca nie przewidział możliwości uzależnienia prawa do nagrody od posiadania co najmniej dobrej oceny pracy, a jedynie możliwość uzależnienia prawa do nagrody od przepracowania przez nauczyciela w szkole co najmniej roku – stwierdził Wojewoda Warmińsko-Mazurski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Organ nadzoru skontrolował uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia, w tym nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez tę gminę.

Rada postanowiła, że nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej rok i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy.

Wojewoda stwierdził, że takie postanowienie regulaminu podjęto z istotnym naruszeniem prawa. Art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkoły ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a w szczególności zasadę, że może ona zostać przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Rada gminy w sposób nieuprawniony dokonała modyfikacji tego przepisu, bowiem wymóg posiadania odpowiedniej oceny pracy ogranicza prawo do nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 6 września 2022 r., znak: PN.4131.341.2022

Źródło: edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl 

Pt., 30 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak