Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Promocja gminy na koszulce klubu sportowego bez możliwości odliczenia VAT

Z wokandy. Promocja gminy na koszulce klubu sportowego bez możliwości odliczenia VAT fotolia.pl

NSA: Wydatki związane z ekspozycją logotypów gminy na materiałach promocyjnych lokalnych klubów sportowych, czy też zapewniające umieszczenie nazwy gminy w nazwach tych klubów są czynione celem zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (mieszkańców gminy) i jako takie związane są z czynnościami znajdującymi się poza systemem podatku od towarów i usług (VAT), nie mogą być nadto traktowane w kategorii tzw. wydatków ogólnych podatnika.

Sąd rozpoznający sprawę podejmował problematykę skargi gminy miejskiej na interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku VAT.

Gmina wyjaśniła, że w celu promocji zawiera umowy cywilnoprawne z lokalnymi klubami sportowymi, na podstawie których są one zobowiązane m.in. do: umieszczenia nazwy gminy w nazwie klubu, ekspozycji logotypów gminy na koszulkach zawodników oraz na klubowych materiałach informacyjno-promocyjnych.

Istota sprawy sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy gmina w zakresie, w jakim prowadzi działalność promocyjną działa w charakterze organu władzy i czy przysługuje jej prawo do częściowego odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na promocję gminy.

NSA podkreślił, że podmiotem występującym o interpretację nie był przedsiębiorca, a jednostka samorządu terytorialnego (JST). W przypadku JST należy mieć na uwadze, że podmioty te co do zasady traktowane jako organy władzy publicznej nie są uznawane za podatników.

Opisane działania promocyjne gminy nie są powiązane z działalnością gospodarczą gminy. Jednostka ta nie działa jako przedsiębiorca reklamujący swoje towary w celu maksymalizacji zysku, lecz samą siebie. Dodatkowo nie powstaje nawet pośredni związek wydatków na promocję z czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując – gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wydatków poniesionych na jej promocję. Zasadnicza sfera działalności gminy znajduje się poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a zatem w przypadku takich wydatków konieczne jest każdorazowo badanie, czy mają one ścisły i bezpośredni związek z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.03.2022 r., sygn. I FSK 2293/18, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 21 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak