Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyjaśnienia MEiN i MF dotyczące Funduszu Pomocy - zadania oświatowe

Wyjaśnienia MEiN i MF dotyczące Funduszu Pomocy - zadania oświatowe fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Finansów przygotowało kolejny pakiet wyjaśnień do rozliczania środków Funduszu Pomocy przekazanych z tytułu realizacji zadań oświatowych.

Środki z Funduszu Pomocy są przekazywane w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - w terminach miesięcznych i mogą być wykorzystane na finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów poniesionych od dnia, w którym realizowane były dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W opinii Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki w przypadku tych środków istnieje analogia do subwencji oświatowej w zakresie naliczania środków na ucznia, natomiast na co samorządy wydadzą otrzymane środki decyduje samorząd, z tym że środki z Funduszu Pomocy muszą być, zgodnie z ustawą, wydane na zadania oświatowe dotyczące dzieci z Ukrainy.
Jeżeli w szkole czy przedszkolu jest dziecko z Ukrainy, to jest to w istocie dodatkowe zadanie oświatowe. Środki z Funduszu Pomocy są przeznaczone na wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół/placówek oświatowych, które pozostają w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącym dzieci z Ukrainy.
W zakresie zadań, które nie powodują bezpośredniego wzrostu kosztów, np. w sytuacji dołączenia ucznia z Ukrainy do istniejącego oddziału - wydatkując środki można brać pod uwagę proporcję liczby uczniów w szkole/placówce.
Nie jest też istotny podział środków na jednostki oświatowe lecz wykorzystanie ich w obrębie jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie odsetek od środków Funduszu Pomocy to zapisy ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nie odnoszą się do kwestii odsetek od środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z Funduszu Pomocy. Z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika natomiast ogólna reguła, zgodnie z którą środki pochodzące z oprocentowania rachunków bankowych jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód tych jednostek.
Mając jednocześnie na względzie argumenty natury celowościowej wskazujące, że środki Funduszu Pomocy mają specjalne przeznaczenie - to również odsetki bankowe od tych środków powinny być przeznaczone na wydatki w tych samych celach w ramach planu finansowego tego rachunku.
Wiążące stanowisko w tej kwestii przedstawić powinno wiodące w kwestii ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy MSWiA.

Odnosząc się do kwestii rozliczenia otrzymanych środków, należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe i do końca danego kwartału ich nie wykorzystały mają obowiązek poinformować – w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku – Ministra Finansów o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu. Informacja ta nie stanowi rozliczenia środków (jakie ma miejsce dla dotacji).
Obecnie nie jest określony termin zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu. Jednostki samorządu terytorialnego zostaną poinformowane o terminie wskazanym przez Prezesa Rady Ministrów, w którym należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków, na wskazany rachunek.

Poniżej w załączniku znajdują się odpowiedzi resortów na pytania skierowane przez stronę samorządową KWRiST.

Sob., 16 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka