Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niedopuszczalna forma kontroli dotowanej placówki oświatowej

Niedopuszczalna forma kontroli dotowanej placówki oświatowej fotolia.pl

Jedną z kompetencji osób przeprowadzających kontrolę w dotowanych jednostkach oświatowych jest prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w związku z przekazaną dotacją (art. 36 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). 

W związku z sytuacją epidemiologiczną jeden z samorządów (organ dotujący) podjął decyzje, aby osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogły zapoznać się z dokumentacją jednostki dotowanej w siedzibie organu. Decyzja ta, jak wskazywał organ podyktowana była przede wszystkim dobrem najmłodszych osób przebywających w placówce, która dysponowała tylko małym pomieszczeniem, w którym znajdował się bardzo mały stolik, gdzie nie było realnej możliwości, aby cztery osoby wyznaczone przez organ do przeprowadzenia kontroli mogły zachować dystans społeczny i swobodnie przeglądać dokumenty, czy też sporządzać kserokopie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 18 listopada 2021 r. (I SA/Kr 796/21), stwierdził, że nałożenia na jednostkę dotowaną obowiązku dostarczenia do organu pełnej dokumentacji finansowej potwierdzającej sposób wydatkowania otrzymanej dotacji w tym dokumentacji kadrowo - płacowej, nie ma podstaw prawnych, gdyż nie mieści się w zakresie nadzoru określonego w art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Sąd stwierdził bezskuteczność tej czynności.

Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, podnoszona przez organ sytuacja pandemii, czy innego rodzaju utrudniania kontroli, nie mogą być powodem przyznawania sobie uprawnień, jakie nie wynikają ściśle z przepisów prawnych. Organ ma w ramach przyznanych kompetencji uprawnienie do dyscyplinowania kontrolowanego podmiotu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku udostępnienia dokumentacji w siedzibie kontrolowanego np. w formie wstrzymania płatności lub końcowego skutku w postaci wydania negatywnej dla strony decyzji rozstrzygającej kwestie rozliczenia dotacji. Natomiast nie można domniemywać dodatkowych uprawnień, jakie nie wynikają ściśle z przepisów prawa.

Źródło: CBOSA, orzeczenie nieprawomocne

Sob., 8 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka