Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP interweniuje w sprawie finansowania domów wczasów dziecięcych w roku 2022

ZPP interweniuje w sprawie finansowania domów wczasów dziecięcych w roku 2022 fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Współprzewodniczących Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST z wnioskiem o poruszenie podczas najbliższego – styczniowego posiedzenia Zespołu kwestii finansowania domów wczasów dziecięcych w roku 2022.

Zgodnie z projektem algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 z 4 listopada br. waga P61 dedykowana jest dla wychowanków domów wczasów dziecięcych, których liczbę oblicza się jako sumę liczby wychowanków w poszczególnych dobach w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. (liczbę dób pomniejsza się o jedną dobę dla każdego wychowanka) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie – N61,i.

W zakresie funkcjonowania domów wczasów dziecięcych rozporządzeniami z 11 maja 2021 r. (Dz.U.2021.938 oraz Dz.U.2021.911) wprowadzono m.in. zmianę polegającą na określeniu, że okres pobytu wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 6 dni. Rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Stąd też rozwiązanie opisane powyżej, dotyczące minimalnego okresu pobytu wychowanka w DWD będzie miało zastosowanie do pobytów planowanych po 1 stycznia 2022 r.

Z informacji jakie ZPP otrzymuje z powiatów wynika jednak, że naliczenie subwencji oświatowej na rok 2022 dla domów wczasów dziecięcych ma odbywać się przy uwzględnieniu okresu, o którym mowa w opisie wagi P61 tj. od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. ale ujmowane w wadze są tylko pobyty minimum 6 dniowe. Związek zwrócił się więc o wyjaśnienie, na jakiej podstawie takie informacje przekazywane są przez Zespól SIO?

W ocenie ekspertów Biura ZPP nie ma podstawy prawnej do naliczania subwencji oświatowej dla domów wczasów dziecięcych na rok 2022, przy uwzględnieniu tylko pobytów nie krótszych niż 6 dni. Rozwiązanie to znajdzie zastosowanie do pobytów realizowanych po 1 stycznia 2022 r. (od dnia wejścia w życie ww. rozporządzeń). Dlatego też uwzględnianie do podziału części oświatowej subwencji ogólnej tylko wychowanków przebywających w domach wczasów dziecięcych minimum 6 dni, będzie mogło nastąpić dopiero na rok 2023.

Nie znajduje zdaniem ZPP uzasadnienia stosowanie omawianego rozwiązania do naliczania wysokości subwencji oświatowej na rok 2022, w przypadku gdy okres za który dane służą do naliczania subwencji obejmuje lata, kiedy ww. rozporządzenia nie określały minimalnej długości pobytu wychowanków w domach wczasów dziecięcych.

Z pismem można zapoznać się także tutaj.

Pt., 31 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka