Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEiN wyjaśnia wątpliwości związane z organizacją zajęć wspomagających

MEiN wyjaśnia wątpliwości związane z organizacją zajęć wspomagających fotolia.pl

W związku z wątpliwościami dotyczącymi organizacji zajęć wspomagających, temat omówiono podczas czerwcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Wniosek w tej sprawie zgłosił Związek Powiatów Polskich oraz Unia Metropolii Polskich, ale także podczas posiedzenia pojawiły się pytania dodatkowe.

Odpowiadając na zgłoszone wątpliwości przedstawiciele MEiN wyjaśnili co następuje:

W przypadku zorganizowania zajęć wspomagających w szkole, nauczyciele realizują je zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela w zakresie czasu pracy nauczycieli i odpowiednio do powyższego są wynagradzani.

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć zajęcia wspomagające realizują w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy - Karta Nauczyciela. Za realizację tych zajęć otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które zgodnie z powołanym przepisem wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Natomiast nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum). W celu zwiększenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela w okresie realizowania przez niego zajęć wspomagających niezbędne jest sporządzenie aneksu do umowy o pracę.

W przypadku zaistnienia takiej konieczności do realizacji zajęć wspomagających można również zatrudnić nauczyciela, który nie pracował dotychczas w danej szkole. Zatrudnienie nowego nauczyciela powinno nastąpić zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela.

Nauczyciele, którzy zajęcia wspomagające realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, za realizację tych zajęć otrzymają wynagrodzenie takie jak za realizację innych zajęć w ramach pensum, tj. ustalone odpowiednio do poziomu ich wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.

Środki na realizację tego zadania uwzględnia się w zwiększonej rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.

W przypadku gdy środki przekazane w subwencji oświatowej nie zostaną w pełni wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji zajęć wspomagających, nie podlegają zwrotowi.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przewiduje możliwość organizacji w szkołach zajęć wspomagających dla uczniów, nie nakłada obowiązku zamieszczania zajęć wspomagających w arkuszu organizacji. Rozporządzenie określa natomiast zakres informacji, którą dyrektor szkoły będzie przedkładał organowi prowadzącemu. Informacja ta ma uwzględniać m.in.: liczbę godzin zajęć wspomagających zaplanowanych do realizacji w danym okresie oraz listę przedmiotów zaplanowanych do realizacji w ramach tych zajęć. W rozporządzeniu zostały także określone zasady dokumentowania zajęć wspomagających.

Przedstawiciele strony samorządowej poprosili o udzielenie odpowiedzi na piśmie oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej resortu.

Pt., 25 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka