Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe zasady funkcjonowania oświaty od 22 marca br.

Nowe zasady funkcjonowania oświaty od 22 marca br. fotolia.pl

Minister Edukacji i Nauki po raz drugi w ciągu ostatnich kilku dni dokonał nowelizacji rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tym razem jest ona szczególnie podyktowana potrzebą zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz wysokim wzrostem zachorowalności w kraju.

Odnosząc się do merytorycznych zmian dokument przewiduje:

1. ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty na zasadach opisanych w nowelizacji od 22 marca br. do 11 kwietnia br. 

2. ograniczenie funkcjonowania wszystkich klas szkół podstawowych oraz przedłużenie trwającego ograniczenia dla szkół ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych. Ograniczeniem zostają także objęte szkoły sportowe, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. 

3. W przypadku:

  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

– zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

4. Szkoły podstawowe będą obowiązane prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Opieką będą objęte dzieci uczęszczające do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice zawnioskują o taką opiekę. Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

5. Ograniczenie nie dotyczy wychowania przedszkolnego.

Nowelizacja została podpisana i przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Źródło: RCL 

Sob., 20 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka