Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uczniowie otrzymają wsparcie po powrocie do szkół

Uczniowie otrzymają wsparcie po powrocie do szkół fotolia.pl

We wtorek, 16 marca odbyło się posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach. Ich celem będzie uzupełnienie wiedzy oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł.

Od października 2020 r. uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się w systemie zdalnym. Propozycja rządu wychodzi na naprzeciw społeczności uczniowskiej, jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach po powrocie
do szkół. Rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej.

Najważniejsze zaproponowane rozwiązania:

 1. Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
   z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są
   do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).
 2. Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz
   w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.
 3. Realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna.
 4. Przewidziano  elastyczność, jeśli chodzi o przedmioty oraz sposób organizacji zajęć dla chętnych uczniów. Wstępnie założono, że zajęcia będą     organizowane:
  • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły;
  • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów);
  • wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.

Szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podział środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie kosztów zajęć zostanie dokonany na podstawie formularzy wypełnianych przez samorządy, w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej www.strefa.ksdo.gov.pl.

Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 187 mln zł nastąpi z dniem następującym po dniu ogłoszenia przepisów ustawy, natomiast  realizacja zajęć wspomagających będzie miała miejsce po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej.

Śr., 17 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska