Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Znaczenie uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego

Znaczenie uzasadnienia aktu nadania stopnia awansu zawodowego fotolia.pl

Nadanie stopnia awansu zawodowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta, daje nauczycielowi prawo do zatrudnienia w określonych rodzajach szkół.

W sprawie rozważanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 31 października 2018 r. (III SA/Gd 705/18) komisja konkursowa odmówiła dopuszczenia nauczyciela – skarżącego do postępowania konkursowego, gdyż zawarta w jego ofercie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nie zawierała uzasadnienia, co stanowiło, zdaniem Komisji istotną wadę tego dokumentu mającego walor decyzji administracyjnej.

Jak wskazał Sąd w art. 9 ust. 5 Karty Nauczyciela wymieniono obligatoryjne elementy aktu nadania stopnia awansu zawodowego nie wskazując, aby do nich należało uzasadnienie do tegoż aktu. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Zatem WSA podzielił pogląd skarżącego zgodnie z którym niezałączenie uzasadnienia do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela nie wpływa na ważność tego aktu i przyznane nim uprawnienia. Uzasadnienie stanowi załącznik do aktu nadania ale nie przesądza o treści w nim zawartej, zatem brak uzasadnienia nie wpływa na prawidłowość dokumentu, jakim jest akt nadania stopnia awansu zawodowego i nie niweczy faktu posiadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Sąd podkreślił, że w powołanej sprawie komisja konkursowa nie miała wątpliwości co do posiadania przez skarżącego jako kandydata stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Ogłoszona procedura konkursowa nie wiązała się z koniecznością jakiejkolwiek analizy uzasadnienia aktu nadania tego stopnia; zatem niezałączenie przedmiotowego uzasadnienia nie mogło skutkować niedopuszczeniem skarżącego jako kandydata do postępowania konkursowego.

Zgodnie z treścią § 8 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.

Jak orzekł Sąd wobec nieuzasadnionego niedopuszczenia skarżącego do udziału w postępowaniu konkursowym, organ prowadzący winien podjąć uchwałę w sprawie unieważnienia konkursu i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie.

Źródło: CBOSA

Niedz., 12 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka