Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Współwłaściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym jako strona postępowania ws. wydania pozwolenia na budowę

Współwłaściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym jako strona postępowania ws. wydania pozwolenia na budowę fotolia.pl

„Współwłaściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w ramach którego działa wspólnota mieszkaniowa, może być stroną postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że planowana inwestycja będzie miała – w powiązaniu z odpowiednimi przepisami prawa materialnego – bezpośredni wpływ na jego prawa lub obowiązki, że będzie ingerować w wykonywane przez niego prawo własności do lokalu. Innymi słowy poszczególni współwłaściciele nieruchomości objętą wspólnotą mieszkaniową, w sprawach z zakresu prawa budowlanego, nie mają legitymacji do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, chyba że posiadają własny interes prawny podlegający ochronie na podstawie przepisów prawa cywilnego lub prawa administracyjnego.” – tak orzekł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

WSA przypomniał o tym, że w orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, według którego w sprawach pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w budynku wielorodzinnym, ingerujących w jego części wspólne – i w ramach którego funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa – to ona, a nie poszczególni współwłaściciele, jest stroną postępowania administracyjnego, co wynika to ze szczególnych uregulowań ustawy o własności lokali. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 6 tej ustawy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. WSA przypomniał ponadto o tym, że ustawa o własności lokali reguluje również zasady zarządu nieruchomością wspólną – stosownie do art. 19 ustawy o własności lokali w tzw. małej wspólnocie mieszkaniowej do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności; jeżeli natomiast mamy do czynienia z tzw. dużą wspólnotą, to właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 września 2020 r., II SA/Łd 248/20

Źródło: CBOSA

Sob., 24 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel