Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostępność - na nowe warunki techniczne jeszcze poczekamy

Dostępność - na nowe warunki techniczne jeszcze poczekamy fot.canva

Bez konsultacji publicznych na posiedzeniu 4 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który przewiduje przedłużenie o kolejne 24 miesiące terminu przyjęcia nowego rozporządzania w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Teraz projekt trafi do Sejmu.

Warto przypomnieć, że pierwotnie art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przewidywał, że nowe przepisy techniczne będą musiały być przyjęte najpóźniej w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W połowie 2022 r. wydłużono ten termin do 60 miesięcy. Propozycja wydłużenia terminu do 84 miesięcy jest wręcz kuriozalna. Jeżeli minier właściwy do spraw infrastruktury potrzebuje 7 lat na przygotowanie nowego rozporządzenia to stawia to pod znakiem zapytania czy posiada zasoby kadrowe żeby w ogóle to zrobić. Niezależnie od potrzeby dostosowania przepisów do nowego brzmienia upoważnienia do wydania rozporządzenia wynikającego z potrzeby zapewnienia dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, warto zauważyć, że obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pochodzi z 2002 r., a przepisy w nim zawarte niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne. W czasie w jakim jesteśmy oczywiste jest jednak, że nawet gdyby resort miał gotowy projekt nie ma już przestrzeni czasowej na to, żeby nowe rozporządzenie mogło wejść w życie do 20 września 2024 r.

Omawiana zmiana legislacyjna nie jest pierwszą próbą zmiany art. 66 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 2024 r. W toku prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD22) proponowano żeby w ogóle nie określać granicznego terminu na przyjęcie nowego rozporządzenia.

Z projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami można zapoznać się tutaj 

 

 

Pt., 7 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel