Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Większe dofinansowania od państwa na usuwanie odpadów niebezpiecznych – projekt ustawy

Większe dofinansowania od państwa na usuwanie odpadów niebezpiecznych – projekt ustawy fot.pixabay

Do konsultacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego trafił projekt nowelizacji ustaw „odpadowych”, który zakłada potencjalnie zwiększone finansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych z budżetu państwa.

Rząd chce znowelizować art. 26a ustawy o odpadach, poprzez dodanie do niego następującego ustępu (mającego otrzymać numer 13):

„Właściwy organ może otrzymać dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania działań, o których mowa w ust. 1. Kwota dotacji celowej może stanowić więcej niż 80% kosztów wykonania tych działań.”.

Działania, o których mowa to niezwłoczne usuwanie i gospodarowanie odpadami wyjątkowo szkodliwymi, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub środowisk. Nowelizacja z perspektywy samorządów byłaby korzystna, gdyż teraz takie dofinansowanie oparte jest na art. 128 ustawy o finansach publicznych, przy czym wtedy kwota dofinansowania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Proponowany przepis ma też w zamierzeniu jego projektantów z Ministerstwa Klimatu i Środowiska umożliwić finansowanie interwencji nie tylko z przedmiotowej dotacji i wkładu własnego samorządu, ale z jakichkolwiek źródeł.

W 2019 r. w ramach nowelizacji przepisów ustawy o odpadach wprowadzono do ustawy art. 26a, zgodnie z którym w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ administracji publicznej wykonuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Samorządy wskazywały, że tego typu działania interwencyjne – mimo że istnieją też programy dofinansowań z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przekraczają ich możliwości finansowe. Środki z NFOŚiGW mają zresztą nadal być w zamierzeniu projektodawców nowelizacji podstawową formą wspierania samorządów, natomiast poprzez uelastycznienie  niewątpliwie zwiększy się potencjalna możliwość sfinansowania działań wymagających szybkiej reakcji lub interwencji.

Ponadto, projekt przewiduje też nowe brzmienie przepisu art. 101a ustawy o odpadach poprzez zmianę ustawy nowelizującej –  ma to na celu wprowadzenie zmian w zakresie organizacji systemu sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Z projektem, w formacie PDF, czytelnicy mogą zapoznać się pobierając plik spod naszego artykułu. 

Etap legislacyjny: uzgodnienia i konsultacje publiczne

Numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UC 23

Czw., 9 Mj. 2024 0 Komentarzy
Adrian Pokrywczyński
redaktor Adrian Pokrywczyński