Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W jakim celu sporządza się UPUL i czy starosta jest związany zapisami EGiB?

W jakim celu sporządza się UPUL i czy starosta jest związany zapisami EGiB? fotolia.pl

Starostom, jako organom zlecającym sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych nie może umykać cel, dla którego sporządza się UPUL. Organy powinny mieć również świadomość tego, czy i w jakim zakresie są związane zapisami EGiB na etapie sporządzania planu. O co chodzi? Zapraszamy do lektury.

Cel sporządzenia UPUL

Zasadniczym celem, dla którego sporządzany jest każdy plan urządzenia lasu jest przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu.

UPUL sam w sobie jest aktem planowania, a więc jego zapisy mają w okresie obowiązywania służyć realizacji celów określonych w ustawie o lasach (uol). Cele te sprowadzają się w uproszczeniu do prowadzenia na terenie objętym planem właściwej gospodarki leśnej, m.in. w myśl zasad określonych w art. 8 uol, tj. powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, powiększania zasobów leśnych. Aby tak się stało, tereny docelowo objęte UPUL muszą być należycie zinwentaryzowane i opisane, zgodnie z przepisami ustawy o lasach oraz wydanych do niej aktów wykonawczych.

Skoro UPUL służyć ma do prowadzenia gospodarki leśnej, a przy tym ma zawierać określone przepisami prawa składniki służące należytej inwentaryzacji powierzchni lasów, to należy założyć, że plan ten powinien zawierać wyłącznie dane aktualne w chwili jego opracowywania. Oznacza to, że UPUL powinien swoją treścią obejmować grunty będące lasami. Rolą starosty odpowiedzialnego za opracowanie UPUL jest ustalenie, czy działki opisane ewidencyjnie (czyli w ewidencji gruntów i budynków) jako leśne w istocie stanowią las w rozumieniu przepisów ustawy o lasach.

Grunt leśny a EGiB

Związanie zapisami ewidencji gruntów i budynków dotyczy tego etapu sporządzania UPUL, w którym dochodzi do ustalenia, jakie tereny mają podlegać inwentaryzacji, a więc jakie grunty mają potencjalnie znaleźć się w granicach projektowanego planu.

Związanie to nie oznacza jednak, że docelowo wszystkie grunty wskazane w EGiB jako leśne mają zostać objęte UPUL. Należy mieć na uwadze, że na skutek przeprowadzonych w toku inwentaryzacji oględzin poszczególnych działek może okazać się, że charakterystyka określonych gruntów nie odpowiada (bądź przestała odpowiadać) definicji lasu (w myśl ustawy o lasach) i powinna zostać wyłączona z planu.

Oznacza to, że inwentaryzacja ma na celu doprowadzenia do ustalenia rzeczywistego stanu poszczególnych gruntów, tak aby projektowany UPUL odpowiadał rzeczywistości, nie stanowiąc wyłącznie powielenie formalnych zapisów ewidencyjnych niemających pokrycia z rzeczywistością.

Zatem wyłącznie dokładne ustalenie, jaki jest aktualny stan lasu na gruncie objętym inwentaryzacją w ramach procedury sporządzania UPUL, będzie służyło prowadzeniu prawidłowej gospodarki leśnej, bowiem będzie obejmować grunty faktycznie będące lasami w rozumieniu przepisów ustawy o lasach.

Opracowano na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 06.09.2022 r., sygn. akt II SA/Ke 342/22, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 3 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak