Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dostęp do informacji publicznej - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Dostęp do informacji publicznej - wypis z planu zagospodarowania przestrzennego fotolia.pl

Czy wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy dołączony do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę może być udostępniony przez Starostwo Powiatowe na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy też regulują takie udostępnienie inne przepisy?

Odpowiedź: W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskodawca może otrzymać kopię dokumentu urzędowego wydanego przez inny organ, jeżeli znajduje się w posiadaniu organu do którego skierowano wniosek o dostęp do informacji publicznej. Innymi słowy wnioskodawca może otrzymać od starosty kopię dołączonego do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takim przypadku dane osobowe podlegają anonimizacji.

Odmienna sytuacja miałaby miejsce w przypadku skierowania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej do wójta wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. w celu uzyskania dokumentu z pominięciem przepisów o opłacie skarbowej). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że „wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 199) w terminie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). Wypis i wyrys z planu nie jest zatem wydawany na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej” (Wyrok WSA w Warszawie z 26 sierpnia 2015 r. II SAB/Wa 740/15 orzeczenia.nsa.gov.pl).

Pt., 19 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel