Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK o cyfryzacji EGiB na szczeblu powiatowym

NIK o cyfryzacji EGiB na szczeblu powiatowym fotolia.pl

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła przygotowanie i realizację cyfryzacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na szczeblu powiatowym.

Z zamieszczonej na stronach Izby informacji o wynikach kontroli wynika, że działania podejmowane przez starostów w omawianym zakresie były niewystarczające do zapewnienia kompletności i zgodności danych tej ewidencji z obowiązującymi normami, standardami i specyfikacją modelu pojęciowego. Systemowe uwarunkowanie podejmowania przez starostów działań w zakresie modernizacji EGiB od dostępności środków finansowych oraz realizacji określonych priorytetów skutkowało niezakończeniem cyfryzacji i modernizacji ewidencji w terminach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

NIK wskazuje, że o ile starostowie zapewnili infrastrukturę informatyczną i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia EGiB, o tyle nie zapewniono zasobu kadrowego administracji geodezyjnej i kartograficznej w starostwach. Nie pozwala to na skuteczną realizację zadań określonych w prawie geodezyjnym i kartograficznym z zakresu EGiB.

Izba zarzuca również przekazywanie przez starostów nierzetelnych informacji o stanie ewidencji (stwierdzono to w ok. 78% kontrolowanych starostw), co powoduje, że faktyczny stan cyfryzacji i modernizacji EGiB nie miał odzwierciedlenia w prowadzonej sprawozdawczości w tym zakresie.

Przedmiotem uwag NIK uczynił również system nadzoru realizacji przez starostów zadań dotyczących cyfryzacji i modernizacji ewidencji.

Izba zwraca uwagę, że w związku z niezapewnieniem przez Radę Ministrów środków finansowych na przeprowadzenie przez starostów omawianego zadania zleconego, Główny Geodeta Kraju w zakresie swoich możliwości podjął działania na rzecz zapewnienia finansowania części tych zadań.

Co istotne, nieprzeprowadzenie na szczeblu powiatowym cyfryzacji i modernizacji EGiB w sposób zgodny z normami i wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach skutkuje w dalszym ciągu niezgodnością danych EGiB ze stanem faktycznym. NIK podkreśla, że w skali całego kraju konieczne jest nadal przeprowadzenie procedury ustalenia granic 1 869 081 działek ewidencyjnych na obszarach miejskich (stanowi to 22,8% wszystkich działek na tych obszarach), a na terenach wiejskich 14 841 994 działek (stanowi to 49,9% wszystkich działek na terenach wiejskich).

Z informacją o wynikach kontroli można zapoznać się tutaj 

Pt., 28 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak