Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budowę - co obejmuje art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane?

Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budowę - co obejmuje art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane? fotolia.pl

Czy przewidziany w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane skutek w postaci wygaśnięcia z mocy prawa decyzji o pozwoleniu na budowę obejmuje tylko budowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6, czy także inne roboty budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane?

GUNB wyjaśnia, że zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Jak natomiast wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2016 r., sygn. akt: II OSK 2350/15: w piśmiennictwie wskazuje się, że art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego, stanowiący przepis szczególny w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., odnosi się tylko do budowy obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6, nie ma zatem zastosowania do innych robót budowlanych wymienionych w art. 3 pkt 7. Celem ustawodawcy było bowiem objęcie dyspozycją art. 37 ust. 1 tylko tych robót budowlanych, w wyniku których dochodzi do powstania nowej "substancji budowlanej", co ma miejsce właśnie w przypadku budowy, czyli wykonania "od podstaw" obiektu budowlanego, a także jego odbudowy, nadbudowy oraz rozbudowy.

Źródło: GUNB

Czw., 8 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba