Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Podziemny zbiornik na wodę bez pozwolenia na budowę

Z wokandy. Podziemny zbiornik na wodę bez pozwolenia na budowę fotolia.pl

Jeżeli ustawodawca zwalnia potencjalnego inwestora z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, to uzasadnione jest dopuszczenie wykonania inwestycji polegającej na budowie zbiornika na wodę deszczową bez pozwolenia – stwierdził WSA w Poznaniu.

W opisywanej sprawie inwestor zgłosił staroście inwestycję polegającą na zainstalowaniu zbiornika retencyjnego podziemnego do zbierania wody deszczowej oraz przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien do tego zbiornika. Starosta wniósł sprzeciw do przyjęcia zgłoszenia ww. robót, wskazując, że inwestycja nie została ujęta w wykazie przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę określonych w art. 29 Prawa budowlanego.

Sąd orzekający nie podzielił dotychczasowego stanowiska NSA, polegającego na uznaniu, że roboty budowlane nie wymienione w art. 29 ww. ustawy, są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

WSA zauważył podobieństwo planowanej inwestycji do inwestycji polegającej na wykonaniu zbiornika na nieczystości ciekłe, przy czym wskazał, że gromadzenie wody opadowej nie niesie za sobą zagrożenia dla środowiska. Gromadzenie obu substancji sprawia, że obie inwestycje są rodzajowo podobne.

Chociaż wody opadowej nie da się zakwalifikować do kategorii nieczystości ciekłych (choćby ze względu na definicję z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), to skoro ustawa dopuszcza wykonanie takiego przedsięwzięcia bez pozwolenia na budowę, zatem budowa zbiornika na deszczówkę również nie powinna wymagać takiego pozwolenia.

Ustawodawca przyjmując katalog zamknięty wyjątków, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę może obejmować inwestycję niewymienioną w tym katalogu, o ile wpisuje się ona w jego racjonalność, co niewątpliwie ma miejsce w niniejszej sprawie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11.01.2022 r., sygn. II SA/Po 319/21, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak