Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Uprawnienia organu nadzoru względem organu administracji architektoniczno- budowlanej

Uprawnienia organu nadzoru względem organu administracji architektoniczno- budowlanej fotolia.pl

Organy nadzoru budowlanego nie mogą w ramach kontroli ingerować w rozstrzygnięcia wydane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, stwierdził WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 5 lipca 2017 r., sygn. akt: II SAB/Po 76/17.

Zgodnie z art. 84b ust. 3 pr. bud., wzruszenie takich decyzji administracyjnych dokonywane jest przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej. Na podstawie art. 157 § 1 k.p.a., właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 k.p.a. jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja została wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ. Jak wynika z kolei z art. 82 ust. 3 pr. bud., wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty.

Jak wynika z powyższego, stwierdzenie nieważności decyzji organów administracji architektoniczno- budowlanej należy do organu administracji wyższego stopnia tejże administracji. Organ nadzoru nie ma uprawnień do wzruszania ww. decyzji.

Niedz., 3 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka