Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Granty dla gmin na konsultacje

Granty dla gmin na konsultacje fotolia.pl

Gminy mogą ubiegać się o grant finansowy na konsultacje społeczne w ramach dodatkowego naboru w projekcie: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego realizowanego do grudnia 2018r.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem konsultacji może być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

O granty mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu z następujących województw:

 •   dolnośląskiego,
 •   kujawsko - pomorskiego,
 •   lubuskiego,
 •   łódzkiego,
 •   małopolskiego,
 •   mazowieckiego,
 •   opolskiego,
 •   pomorskiego,
 •   śląskiego,
 •   świętokrzyskiego,
 •   wielkopolskiego

Warunkiem ubiegania się o grant jest:

posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do:

 • sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

lub

 • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

lub

 • złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpienia do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów i przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,

posiadanie przez gminę doświadczenia w prowadzeniu procesów konsultacyjnych (konsultacje mogą dotyczyć różnych obszarów działania gminy).

Przystępując do projektu gminy otrzymują:

 • grant finansowy do kwoty 33.000zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego, od podjęcia uchwały inicjującej do przedłożenia projektu dokumentu do komisji urbanistyczno – architektonicznej,
 • wsparcie doradcze eksperta ds. konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
 • pakiet warsztatowy przygotowujący przedstawicieli gmin do zaplanowania i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.

Więcej informacji tutaj.

Niedz., 30 Lp. 2017 0 Komentarzy
Marcin Maksymiuk
Redaktor Marcin Maksymiuk