Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Trzeba pomagać osobom niepełnosprawnym już od samego początku – wywiad z Janiną Kwiecień

Trzeba pomagać osobom niepełnosprawnym już od samego początku – wywiad z Janiną Kwiecień fotolia.pl

Podczas Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe wybitnym samorządowcom. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydent odznaczył m.in. Janinę Kwiecień, wiceprezes Zarządu Powiatów Polskich, Starostę Kartuskiego. Dziennikowi Warto Widzieć udało się z nią porozmawiać.

Dziennik Warto Widzieć: Jest Pani jedyną kobietą w Polsce, która kieruje powiatem od momentu przywrócenia tego poziomu administracji terenowej. Docenił to także Prezydent RP.

Janina Kwiecień: Uhonorowanie przez Prezydenta RP dużo dla mnie znaczy.  Wyróżnienie, o którym Pani mówi, to długie lata mojej pracy zawodowej i społecznej. Myślę, że wiele osób zna mnie z tych czasów, kiedy powstawał samorząd. Tym, którzy docenili moje osiągnięcia, bardzo serdecznie dziękuję. Będę się starała nie zawieść takiego zaufania.

DWW: Powiat kartuski jest pięknie położony. Kaszuby są przecież bardzo ciekawe. Powiat dba o atrakcyjność turystyczną tego regionu?

JK: Oczywiście. Powiat kartuski ma niewątpliwie wiele atrakcji turystycznych, wyróżnia się dbałością o kulturę, każdego roku promuje, chroni swoje bogactwa i pięknieje dzięki milionowym inwestycjom w infrastrukturę i edukację. Przykładem inwestowania w turystykę może być choćby wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. W tym zakresie powiat realizował projekt „Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej”. Jego celem było podniesienie walorów turystycznych powiatu kartuskiego poprzez budowę trasy turystycznej oraz punktów widokowych. Projekt dofinansowano w wysokości miliona złotych ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Kolejne przedsięwzięcie dofinansowane z tego samego źródła kolejnym milionem złotych, dające szansę na rozwój turystyki – to rozbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego Kółka Raduńskiego. Projekt polegał na udrożnieniu przepływu pomiędzy jeziorami Kłodno i Brodno Małe w celu stworzenia szlaku wodnego, łączącego pięć jezior Kółka Raduńskiego. Rozbudowano też istniejącą infrastrukturę: podniesiono most na rzece Raduni, zbudowano parking, zagospodarowano teren dla turystów wodujących łodzie i kajaki, poprawiono nawierzchnię drogi. Dla amatorów turystyki rowerowej powstała nowa trasa. Jest jasne, że nie ma turystów bez dostępności komunikacyjnej. Poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawnieniu ruchu posłużyła dobrze warta 8 mln zł kolejna inwestycja: przebudowa drogi powiatowej na odcinku od Sierakowic do Borucina, z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. Mam na myśli zatoki autobusowe, bariery ochronne, wyspy ograniczające prędkość w miejscach uczęszczanych przez pieszych. 

DWW: A przykład inwestowania w edukację, którym warto się pochwalić?

JK: Rzeczywiście, kładziemy duży nacisk na edukację i mamy sukcesy. Powiat wypracował system wspierania dzieci i dorosłych w rozwoju, myśląc o edukacji włączającej. Osobom z dysfunkcjami, o specjalnych potrzebach, służą publiczne i niepubliczne placówki, finansowane z budżetu Powiatu oraz poprzez środki Funduszu Europejskiego w ramach realizowanych projektów, a także poprzez dotacje przekazywane ośrodkom rewalidacyjnym, prowadzonym przez fundacje i stowarzyszenia. Proces wsparcia zaczyna się już od momentu wykrycia niepełnosprawności. Edukację i terapię kontynuuje przedszkole specjalne, którego działalność jest możliwa dzięki realizacji unijnego projektu o wartości 300 tys. zł, przy wykorzystaniu dotacji gminy w Żukowie. Trwałość rezultatu tego projektu gwarantuje budżetu Powiatu. Dobre efekty terapeutyczne daje także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kartuzach. W powiecie kartuskim mamy też liceum z oddziałem integracyjnym, w którym uczy się młodzież z wieloraką niepełnosprawnością, w tym intelektualną.

DWW: Wśród dzieci o specjalnych potrzebach są także i te, które wykazują ponadprzeciętne uzdolnienia. Czy powiat zajmuje się nimi w jakiś specjalny sposób?

JK: Tak. Taka młodzież objęta jest pomocą i wsparciem, z której to pomocy korzystają również nauczyciele i wszystkie szkoły. To także program stypendialny, będący elementem Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w powiecie kartuskim. W jego ramach opieką objęci są uczniowie o szczególnych osiągnięciach w nauce, aktywności fizycznej, umiejętnościach językowych oraz działalności społecznej i obywatelskiej. To także program dla uczniów uzdolnionych „Zdolni z Pomorza”, który zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest niezwykle ciekawym i nowatorskim zadaniem.

DWW: Jakie zatem daje rezultaty?

JK: Program pozwala na diagnozę uzdolnień uczniów, w jego ramach zostali także przeszkoleni nauczyciele prowadzący zajęcia. Działa też portal edukacyjny z platformą e-learningową, służącą integracji i komunikacji nauczycieli i młodzieży, udzielane są stypendia dla najzdolniejszych. Latem odbywają się obozy naukowe. Prowadzone są zajęcia na uczelniach, sprawowana jest też opieka mentorska pracowników akademickich. W województwie pomorskim istnieje cała sieć centrów nauczania kreatywnego, które są ośrodkami wspierającymi uczniów uzdolnionych i nauczycieli, którzy z nimi pracują. W powiecie kartuskim uczniowie gimnazjów i liceów uczestniczyć mogą w zajęciach Lokalnego Nauczania Kreatywnego. Młodzież ta wchodzi w role liderów – wolontariuszy, prowadząc w ramach Młodzieżowego Ruchu Naukowego zajęcia eksperymentatorskie z uczniami szkół podstawowych.

DWW: Na terenie powiatu działają także spółdzielnie socjalne. Czy to metoda na walkę Powiatu z bezrobociem?

JK: Rzeczywiście na terenie powiatu obecnie mamy 6 spółdzielni i zauważalna jest tendencja wzrostowa. W tym obszarze najwięcej udzielają się kobiety. Zakładają jadłodajnie, kawiarnie, prowadzą różne warsztaty, opiekują się niepełnosprawnymi. Nie jest to jednak tylko kwestia walki z bezrobociem, ponieważ powiat kartuski ma bezrobocie na poziomie 8 %. Jednak spółdzielnie socjalne są szansą na rozwój dla wielu osób, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem, są sposobem na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy. W styczniu 2013 r. Rada Powiatu Kartuskiego przyjęła Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016. Głównym jej celem jest wsparcie istniejących już podmiotów ekonomii społecznej i kadry osób, która te podmioty wspiera.

DWW: Bardzo dziękuję za rozmowę.

JK: Dziękuję.

Niedz., 14 Czrw. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska