Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zadania starosty w zakresie ruchów masowych ziemi (cz.3)

Zadania starosty w zakresie ruchów masowych ziemi (cz.3) fotolia.pl

Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy jest prowadzony w formie elektronicznej bazy danych dostępnej dla starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

W rejestrze znajdują się informacje tekstowe, graficzne i dane przestrzenne, uzyskane w wyniku ustalania i prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.

Informacje są gromadzone w dokumentach w formacie plików obsługiwanych za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, w formie:

 1. map, sporządzonych w systemie informacji przestrzennej, wykonanych na podkładzie topograficznym w skali 1:10 000, na których są zaznaczone:
  1.  tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi,
  2. tereny, na których występują ruchy masowe ziemi;
 2. kart rejestracyjnych:
  1. terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi,
  2. terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi;
 3. protokołów obserwacji.

Prowadzenie rejestru obejmuje uzyskanie od podmiotu pełniącego państwową służbę geologiczną numeru identyfikacyjnego kart rejestracyjnych, o których mowa powyżej w pkt 2.

Wzór karty rejestracyjnej:

 1. terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
 2. terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi jest określony w załączniku nr 2 do tegoż rozporządzenia.

natomiast wzór protokołu obserwacji jest określony w załączniku nr 3 do przywołanego rozporządzenia.

Pt., 31 Mj. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka