Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

JST w systemie stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa - projekt rozporządzenia

JST w systemie stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa - projekt rozporządzenia fot.pixabay

Do uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia w sprawie gotowości obronnej państwa.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, które utraci moc w dniu 29 marca 2025 r. projektowane rozporządzenie przede wszystkim zmniejsza liczbę stanów gotowości obronnej państwa z trzech do dwóch, a także rozszerza system stałych dyżurów przez dodanie brakujących uczestników, tj. centralne organy administracji oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie określono stany gotowości obronnej państwa, warunki i tryb ich wprowadzania, czynności służące utrzymywaniu stałej gotowości obronnej państwa, a także realizowane po podwyższeniu stanu gotowości obronnej państwa, organizację systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i czynności podejmowane przez poszczególne organy w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.   

Ze względu na dużą złożoność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa i relacji łączących jego kluczowe elementy, m.in. System Obronny Państwa, jak wskazano w uzasadnieniu projektodawca dąży do uproszczenia i ułatwienia organom administracji państwowej wykorzystania posiadanych zasobów adekwatnie do skali zagrożeń. Przejawem takiego podejścia ma być propozycja dwóch stanów gotowości obronnej państwa, umożliwiająca elastyczne reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa państwa już w stanie stałej gotowości obronnej bez zmiany stanu gotowości obronnej państwa. Zgodnie z tą zmianą, zadania przewidziane w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej (PRO RP), które de facto zostałyby wprowadzone w czasie stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu będą miały zastosowanie w stanie stałej gotowości obronnej państwa.

W projekcie uregulowano również sprawy związane z systemem stałych dyżurów tworzonych zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową. Dodano brakujące w stosunku do obowiązującego stanu prawnego regulacje dotyczące centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub Ministrów, marszałkach województw, jako odrębnej grupie mającej obowiązek utworzenia systemu stałych dyżurów, starostwa i prezydentach miast na prawach powiatu, wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, a także sprecyzowano kompetencje w zakresie przekazywania decyzji i zadań wynikających z określonych stanów na każdym szczeblu administracji.

Źródło: legislacja.gov.pl 

 

Wt., 30 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka