Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zapowiedź nowej ustawy o ochronie ludności – echa z prac Zespołu Administracji

Zapowiedź nowej ustawy o ochronie ludności – echa z prac Zespołu Administracji fotolia.pl

13 lutego br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRIST. Posiedzenie rozpoczęło się od zapowiedzi ze strony MSWiA prac koncepcyjnych nad projektem ustawy o ochronie ludności. Ministerstwo zapowiedziało, że ten projekt ustawy, odmiennie do projektu ustawy poprzedniego rządu, nie będzie zawierał przepisów dotyczących stanu klęski żywiołowej, które zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

Założeniem projektu ma być ponowna decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji w tym zakresie samorządom. Cała struktura dotycząca ochrony ludności jaka stosowana jest w czasie pokoju, ma być także wykorzystywana w czasie wojny. Ustawa ma także zawierać odniesienia do systemu ratunkowego głównie poprzez działania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zostaną w niej także przewidziane zadania dla ochrony terytorialnej. Zgodnie z założeniami nowy projekt ma objąć także tematy związane z systemem ostrzegania oraz budowli ochronnych. Wcześniej, ma zostać oddzielnie wydane rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budowli ochronnych.

Resort planuje zakończenie prac międzyresortowych pod koniec marca – wtedy też projekt ma zostać przekazany do konsultacji publicznych.

Następnie Zespół wydał następujące opinie do projektów:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego - opinia pozytywna (wiążąca).
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju – opinia pozytywna.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju – opinia pozytywna.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – opinia pozytywna.

Do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym KWRiST, z uwagi na brak ostatecznej wersji projektów skierowano: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Na kolejne posiedzenie Zespołu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, również z uwagi na fakt, że projekt ten jest obecnie na etapie konsultacji międzyresortowych.

Wt., 13 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek