Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiana statutu związku międzygminnego wymaga uzgodnienia z wojewodą

Zmiana statutu związku międzygminnego wymaga uzgodnienia z wojewodą fotolia.pl

Projekt zmienianego statutu podlega uzgodnieniu z wojewodą w tym samym trybie, co projekt statutu tworzonego związku – uznał Wojewoda Łódzki stwierdzając nieważność uchwały związku międzygminnego.

Kontrolowana uchwała dotyczyła zmiany statutu związku gmin, jednakże z przyczyn proceduralnych organ nadzoru zdecydował się wyeliminować ją z obrotu prawnego.

Związek międzygminny przed podjęciem uchwały nie przeprowadził procedury uzgodnieniowej, o której mowa w art. 67 ust. 1a i 1b w zw. z art. 67a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (usg), tj. nie uzgodnił projektu zmiany statutu z wojewodą.

Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z art. 67a ust. 1 usg, zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie uchwały. Do jego zmiany stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 1a i 1b ww. ustawy. Oznacza to, że projekt zmienianego statutu również podlega uzgodnieniu z wojewodą, w tym samym trybie, co projekt statutu tworzonego związku.

Wskazane przepisy określają obowiązek zachowania trybu postępowania przed podjęciem uchwały zmieniającej statut związku. Wobec tego, aby projekt zmiany statutu mógł stać się przedmiotem obrad zgromadzenia związku międzygminnego, musi być uprzednio uzgodniony z właściwym wojewodą.

Niedochowanie omawianej procedury oznacza podjęcie uchwały z istotnym naruszeniem prawa.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 29.11.2023 r., znak: PNIK-I.4131.1082.2023

Źródło: www.gov.pl 

Czw., 1 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak