Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA: Brak odcisków palców uniemożliwia wydanie dowodu osobistego

NSA: Brak odcisków palców uniemożliwia wydanie dowodu osobistego fotolia.pl

Odmowa złożenia odcisków palców oznacza, że organ nie jest uprawniony do prowadzenia czynności postępowania administracyjnego w sprawie wydania dowodu osobistego – orzekł niedawno NSA.

Wniosek o dowód i odmowa pobrania odcisków

Wnioskodawczyni wystąpiła do prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego. Jednocześnie złożyła oświadczenie, że nie decyduje się na pobranie odcisków palców. W tej sytuacji organ wezwał wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku, co nie zostało zrealizowane.

W efekcie skarżąca wystąpiła do WSA ze skargą na bezczynność, żądając jednocześnie zobowiązania organu do wydania decyzji, będącej odpowiedzią na wniosek.

Złożenie odcisków palców to obowiązek osoby ubiegającej się o wydanie dowodu

Z treści przepisów ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzenia MSWiA z 05.10.2021 r. wynika, że obowiązkiem osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia jest złożenie odcisków palców. Organ stwierdziwszy niewypełnienie przez skarżącą obowiązku ustawowego był zobowiązany do wezwania jej do stosownego uzupełnienia wniosku, co też prawidłowo uczynił. Nie ulega wątpliwości, że powyższy brak (tj. brak złożenia odcisków palców) jest brakiem formalnym wniosku i podlega uzupełnieniu w trybie art. 64 § 2 kpa – uzasadnił NSA.

Obowiązek złożenia odcisków palców nie narusza również art. 9 ust. 2 RODO, bowiem art. 29c ustawy o dowodach osobistych uprawnia do przetwarzania tzw. danych wrażliwych. Przepis ten nakłada bowiem na organ obowiązek pobierania odcisków palców przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Brak odcisków palców uniemożliwia rozpoznanie wniosku

NSA skonkludował, że skoro prawodawca określił wyraźnie jakim warunkom formalnym powinien odpowiadać wniosek o wydanie dowodu osobistego, to brak jest jakichkolwiek podstaw, aby przyjąć, że wniosek pozbawiony odcisków palców mógł być rozpoznany bez ich spełnienia.

Tylko prawidłowy formalnie wniosek mógł spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego i w konsekwencji wykreować obowiązek organu do załatwienia sprawy poprzez wydanie aktu administracyjnego (decyzji administracyjnej).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 07.11.2023 r., sygn. akt II OSK 1599/23, orzeczenie prawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 18 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak