Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy powiat może kupić samochód dla komendy Policji? RIO wyjaśnia

Czy powiat może kupić samochód dla komendy Policji? RIO wyjaśnia fotolia.pl

Obecna regulacja art. 13 ustawy o Policji nie pozwala na przekazywanie konkretnej jednostce Policji bezpośredniego wsparcia rzeczowego – tak spuentowała swoje niedawne wyjaśnienie RIO w Bydgoszczy, udzielając odpowiedzi na pytanie określone w tytule niniejszego artykułu.

Zapytanie skierowane przez starostę dotyczyło możliwości zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji oraz przekazanie tego pojazdu w formie darowizny rzeczowej.

RIO skrupulatnie przeanalizowała przepisy regulujące kwestie przekazywania środków finansowych i rzeczowych z JST i wskazała, że zagadnienie wspomagania Policji przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje art. 13 ustawy o Policji. Nad podstawie art. 13 ust. 3 tej ustawy JST, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Z kolei art. 13 ust. 4f ustawy o Policji stanowi, że środki Funduszu Wsparcia Policji są przeznaczone na:

  1. pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
  2. rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2;
  3. nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.

W oparciu zaś o art. 13 ust. 4a ustawy o Policji, rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:

  1. rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2,
  2. nagrodę za osiągnięcia w służbie,
    dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

RIO przypomniała również, że na podstawie ustawy o Policji utworzono Fundusz Wsparcia Policji, a art. 13 ust. 4e tej ustawy określa, który fundusz (centralny, wojewódzki, Szkół Policji) zostaje zasilony przychodami w przypadku zawierania porozumień dot. przekazania środków finansowych przez komendantów Policji odpowiedniego szczebla.

Przychylając się do stanowiska większości izb obrachunkowych, przy jednoczesnym braku jednolitego orzecznictwa sądowego, bydgoska RIO uznała, że poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 4a i 4f ustawy o Policji, wszelka pomoc może być kierowana wyłącznie poprzez Fundusz Wsparcia Policji.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 19.04.2023 r., sygn. RIO-NR.K-432-10/2023

Źródło: bip.bydgoszcz.rio.gov.pl 

Sob., 20 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak