Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja publiczna a przepisy szczególne

Informacja publiczna a przepisy szczególne fot.canva

Jak odpowiedzieć na wniosek złożony w niewłaściwym trybie?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. W takim przypadku niezależnie od tego czy żądana informacja jest informacją publiczną czy nie, adresat wniosku powinien poinformować wnioskodawcę, że żądana informacja nie może być udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, wskazać jakie przepisy regulują zasady dostępu do żądanych informacji, ewentualnie przekazać dodatkowe informacje np. wskazać podmiot, do którego należy złożyć wniosek, poinformować o obowiązującej procedurze czy przekazać wzór wniosku (jeżeli adresat wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest właściwy również w sprawach załatwianych w odrębnym, niż ustawa o dostępie do informacji publicznej, trybie. Aby nie narazić się na zarzut bezczynności, informacja powinna zostać przekazana wnioskodawcy w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku).

Przykładem przepisów szczególnych jest przykładowo art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne czy art. 46-50 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Zwracam uwagę, że należy podchodzić ostrożnie do stosowania art. 1 ust. 2 ustawy. W orzecznictwie wskazuje się, przepis ten „oznacza, że wszędzie tam, gdzie konkretne sprawy dotyczące zasad i trybu dostępu do informacji będącej informacją publiczną uregulowane są inaczej w u.d.i.p., a inaczej w ustawie szczególnej dotyczącej udostępnienia informacji i stosowania obu tych ustaw nie da się pogodzić - pierwszeństwo mają przepisy ustawy szczególnej. Natomiast tam, gdzie dana sprawa uregulowana jest tylko częściowo albo w ogóle nie jest uregulowana w ustawie szczególnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy u.d.i.p.” (wyrok NSA z dnia 5 października 2021 r.  sygn. III OSK 3301/21 (źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl).

Dla przykładu w Wyroku NSA z 29 marca 2023 sygn.  III OSK 2743/21 wskazano przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w tym jej art. 156 ust. 1a, „nie ustanawiają odmiennie od regulacji zawartej w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz wyłącznie i całościowo co do wszystkich podmiotów, problematyki dostępu do operatów szacunkowych wykonywanych na zlecenie organów administracji publicznej” (źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl). Podobnie należy oceniać przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego czy Prawa zamówień publicznych.

Pt., 19 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel