Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie są konsekwencje nieudostępnienia informacji publicznej?

Jakie są konsekwencje nieudostępnienia informacji publicznej? fotolia.pl

Zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wskazany przepis obejmuje zarówno przypadki nieudostępnienia informacji publicznej na wniosek jak i zaniechania opublikowania informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, w ramach postępowania przed sądem administracyjnym ze skargi na bezczynność sąd uwzględniając skargę może orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 §6  Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (grzywnę, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów) lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6. W przypadku bezczynności dotyczącej wniosków o dostęp do informacji publicznej takie przypadki się zdarzają.

Czw., 11 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel