Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Postępowanie z pojazdami usuwanymi z drogi

Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich w sprawie zmian w ustawie – prawo o ruchu drogowym w zakresie postępowania z pojazdami usuwanymi z drogi

Związek Powiatów Polskich z niepokojem odnosi się do sytuacji powstałej po wejściu w życie ustawy z dnia 22 lipca 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).

Stanowisko to wynika w szczególności z następujących powodów:

  • pokrycie kosztów zadania własnego związanego z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów jest uzależnione od efektywności egzekucji opłat należnych od właścicieli pojazdów (uwzględniając dotychczasowe doświadczenia trudno przyjąć, że ewentualnie uzyskiwane pojazdy będą miały poważniejszą wartość). Tymczasem w wielu wypadkach egzekucja ta może być bezskuteczna;
  • przepisy przejściowe przewidziały, że postępowania w sprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów nieodebranych przez uprawnione osoby w dotychczasowym sześciomiesięcznym terminie, niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się, a sprawy przekazuje się właściwym starostom. Rozwiązanie takie było trafne przy założeniu właściwej realizacji dotychczasowych obowiązków przez urzędy skarbowe. Tymczasem lokalnie starostowie muszą się zmagać z istotnymi zaległościami w wydawania decyzji deklaratoryjnych stwierdzających przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Prowadzi to do nieprzewidzianych wydatków – często niemożliwych do zrekompensowania.

W związku z powyższym oczekujemy, że w połowie roku 2011 nastąpi kompleksowy przegląd skutków finansowych wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy i w razie potrzeby nastąpi stworzenie odpowiedniego systemu ochronnego, np. poprzez stworzenie możliwości rekompensowania poniesionych przez powiaty strat z rezerwy subwencji wyrównawczej.

Pon., 20 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: