Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Naruszenie Zasad Techniki Prawodawczej a stwierdzenie nieważności aktu - wyrok WSA

Naruszenie Zasad Techniki Prawodawczej a stwierdzenie nieważności aktu - wyrok WSA fotolia.pl

WSA w Gdańsku: naruszenie Zasad Techniki Prawodawczej (z.t.p.) powinno być traktowane jako nieistotne naruszenie prawa, jeśli jednak wraz z naruszeniem z.t.p., doszło do naruszenia konstytucyjnych zasad tworzenia prawa – należy je traktować jako naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności aktu prawa miejscowego. 

Sąd wskazał, że zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie, w ustawowo przewidzianym trybie. Niewykonanie tego obowiązku jest równoznaczne z istotnym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 79 ust. 1 u.s.p., co każdorazowo bez względu na treść aktu, skutkuje stwierdzeniem nieważności aktu w całości (por. wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2019 r.).

Zgodnie z § 100a z.t.p., tekst jednolity sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego. Należy zatem uwzględnić wszystkie zmiany, które wchodziły w życie z datą wcześniejszą lub równą dacie ustalonego stanu prawnego. Uwzględnienie zmian, które w dacie wydania obwieszczenia nie były jeszcze opublikowane stanowi naruszenie prawa. Uwzględnienie zmian możliwe jest wyłącznie, gdy chodzi o zmiany ogłoszone w dzienniku urzędowym do dnia wydania tego obwieszczenia. W konsekwencji stanowi to dodatkowo naruszenie § 104 z.t.p. oraz § 106 pkt 3 z.t.p.

Pierwszy określa wzór obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu jednolitego ustawy, którego elementem jest m.in. oznaczenie dzienników urzędowych, w których został ogłoszony tekst pierwotny i wszystkie jego zmiany. Uwzględnienie zmian nieopublikowanych uniemożliwiło zawarcie tych oznaczeń. Drugi wskazuje, iż przy jednostkach redakcyjnych lub systematyzacyjnych, których treść zmieniono i przy jednostkach dodanych, podaje się w odnośnikach do tych jednostek tytuł ustawy nowelizującej oraz oznaczenie dziennika urzędowego, a także podaje się przepis nowelizujący i datę jego wejścia w życie.

Wyrok WSA w Gdańsku z 24 marca 2022 r. sygn. III SA/Gd 636/21

Źródło: CBOSA 

Czw., 21 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna