Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs w PO KL: wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs w Działaniu 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się 26 listopada 2010 r. i potrwa do wyczerpania środków.

Alokacja konkursu wynosi: 20 mln zł, w tym 17 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Minimalna wartość projektu wynosi 300 tys. zł, maksymalna nie może przekroczyć 5 mln zł.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

  • Podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej
  • Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów, i w wybranych aspektach jej funkcjonowania
  • Wzmacnianie działów kadrowo-szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego
  • Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej 
  • Szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów administracji samorządowej · Promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno-promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów 
  • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych
  • Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym
  • Wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Śr., 15 Gr. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: