Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wykorzystanie przez starostów zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy - wątpliwości interpretacyjne

Wykorzystanie przez starostów zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy - wątpliwości interpretacyjne fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej interpretacji obowiązku wynikającego z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Mianowicie, na podstawie art. 32 ust. 2 przywołanej ustawy, Rada Ministrów w drodze Uchwały nr 50 z 19 kwietnia 2021 r. przyjęła strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki jednostek współpracujących w związku z przyjętą strategią zostały opisane w ust. 3. Jednostki współpracujące inne niż organy administracji rządowej, zgodnie z ust. 3 pkt 1 przekazują do Generalnego Inspektora informacje o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Definicja jednostek współpracujących została zawarta w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy i wskazuje, że w katalogu podmiotów znajdują się także organy jednostek samorządu terytorialnego. Stąd wniosek, że starosta, który w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń sprawuje kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ponieważ jest jednostką współpracującą inną niż organy administracji rządowej podlega pod dyspozycję art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

Natomiast jak zauważa ZPP z informacji przekazywanych z powiatów wynika, że Ministerstwo Finansów odpowiadając (w drodze rozmów telefonicznych) na powyższą wątpliwość wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii, na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich wskazał, że jeżeli intencją resortu lub projektodawców, było wyłączenie organów jednostek samorządu terytorialnego z opisywanego obowiązku, konieczna jest zmiana legislacyjna komentowanego przepisu.

Resort finansów został poproszony o pisemną odpowiedź, niemniej temat będzie także przedmiotem obrad styczniowego Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST.

Czw., 23 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka