Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o regulaminie korzystania z cmentarzy

WSA o regulaminie korzystania z cmentarzy fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność części uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych. Co ciekawe, w tej sprawie skarżącym był nie Prokurator, a Wojewoda. Jakie przykładowe postanowienia Sąd uznał za sprzeczne z prawem?

Sąd zakwestionował np. przepis uchwały, w którym wskazano na konkretne lokalizacje cmentarzy oraz podkreślono, iż stanowią one mienie komunalne. Powyższy przepis według WSA miał w istocie charakter informacji, a nie normy prawnej – a w aktach prawa miejscowego nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm.

WSA stwierdził również nieważność przepisu uchwał, według którego wójt miał sprawować nadzór nad prawidłowym użytkowaniem cmentarza komunalnego oraz korzystania z jego wyposażenia. Sąd wskazał w tym kontekście, że stosownie bowiem do art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy gminnej do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym, a w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzenie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Wojewódzki Sąd podkreślił, że przepis ten posługuje się pojęciem zarządu, które niewątpliwie jest szersze od pojęcia nadzoru, użytego w uchwale.

WSA uznał za sprzeczne z prawem także przepis uchwały, zgodnie z którymi zarządca cmentarza miał prawo kontroli firmy pogrzebowej w zakresie posiadania przez nią dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie w tym zakresie działalności oraz prawo do odmowy dokonania pochówku na cmentarzu, prowadzonego przez podmiot, który nie posiada uprawnień do prowadzenia w tym zakresie działalności. Sąd podkreślił w tym kontekście, iż po pierwsze żaden przepis obowiązującego prawa nie nakazuje wykonywania czynności pogrzebowych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, a po drugie do kompetencji rady gminy nie należy możliwość nakładania takiego ograniczenia w regulaminie – i w konsekwencji umocowania zarządcy cmentarza do wykonywania czynności kontrolnych wobec takiego podmiotu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 września 2021 r., II SA/Go 536/21

Źródło: CBOSA

Pt., 8 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel