Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w podatkach lokalnych wywołują emocje

Zmiany w podatkach lokalnych wywołują emocje fotolia.pl

Połączone sejmowe komisje samorządu terytorialnego i finansów publicznych przyjęły w II czytaniu nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W trakcie obrad doszło do awantury.

Przedmiotem dyskusji był pozornie kosmetyczny projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Grupa posłów większości chce doprecyzować w ustawie zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmujący infrastrukturę lotnisk.

Obecny przepis stanowi, że z podatku od nieruchomości zwolnione są m.in. „budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”. Projektodawcy chcą natomiast by przepis po zmianie zwalniał z opodatkowania „grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”. Jak wskazywali autorzy projektu konieczność zmian w tym zakresie wynika ze sporów jakie pojawiły się pomiędzy niektórymi portami lotniczymi i gminami. Na skutek odwołań i skarg do sądu administracyjnego doszło do ukształtowania się niekorzystnej dla portów lotniczych linii orzeczniczej. Sądy administracyjne nie chciały uznać budowlę elementów infrastruktury lotniskowej wskazywanej przez porty, co oznaczało konieczność ponoszenia podatku od nieruchomości w wyższej kwocie.

Projekt od początku wywoływał wiele kontrowersji.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie zasad korzystania ze zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości. Zmiana nie ma charakteru redakcyjnego czy usuwającego wątpliwości interpretacyjne – jak zdają się to przedstawiać projektodawcy – a będzie miała negatywne skutki dla budżetów gmin. Dodać należy, że wszelkie zwolnienia od podatku mają charakter wyjątku od zasady powszechnego opodatkowania nieruchomości. Zaproponowane przez projektodawców rozwiązanie spowoduje, że wszystkie grunty położone na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego będą korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości – przestrzegał w opinii do projektu ustawy ZPP.

Po wejściu w życie przepisu nie dość, że zwolnienie nie będzie uzależnione od tego czy cały obszar będzie w użytkowaniu publicznym w sensie faktycznego funkcjonowania i powszechnej dostępności, to dodatkowo obszar gruntów objętych zwolnieniem będzie de facto zależał od decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do którego kompetencji należy zatwierdzanie granic części lotniczej lotniska (art. 21 ust. 2 pkt 17 Prawa lotniczego) – zwracał uwagę na niebezpieczeństwa związane z wejściem w życie projektu Związek.

Podobne zastrzeżenia co do projektu ustawy przedstawiły inne korporacje samorządowe.

Na posiedzeniu komisji wywiązała się ostra dyskusja między posłami opozycji, posłami większości rządzącej i przedstawicielami rządu. W debacie poruszono wszystkie argumenty podnoszone przez stronę samorządową. Niespodziewanie powrócił temat problemu z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości gruntów kolejowych. Posłowie opozycji zapowiedzieli złożenie do projektu nowelizacji poprawek mających na celu doprecyzowanie zakresu zwolnienia nieruchomości wchodzących w skład portów lotniczych i mających na celu uszczegółowienie zakresu „kolejowego” zwolnienia nieruchomości.

Ostatecznie komisja przyjęła projekt w II czytaniu, przy wstrzymujących się głosach posłów opozycji. Można spodziewać się, że dyskusja co do zakresu zwolnienia nieruchomości lotniskowych i kolejowych powróci w Senacie po uchwaleniu projektu przez Sejm.

Czw., 8 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Jakub Dorosz-Kruczyński