Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Geodezja: czynność materialno-techniczna nie podlega uchyleniu

Geodezja: czynność materialno-techniczna nie podlega uchyleniu fotolia.pl

„Jak trafnie zauważyły organy obu instancji w obowiązujących przepisach brak jest kompetencji organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków do orzekania w zakresie uchylenia czynności materialno-technicznej – i to w drodze decyzji. Decyzja w świetle art. 24 ust. 2a Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków dotyczy aktualizacji operatu ewidencyjnego przez zmianę treści istniejących wpisów w ewidencji lub wprowadzenie nowej informacji. Słusznie organ wskazał, że nie można dążyć do zmiany wpisów, które stały się archiwalnymi” – tak brzmi teza z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jaki był stan faktyczny sprawy i na co zwrócił uwagę Sąd?

Przedmiotem kontroli w omawianej sprawie było postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej. W omawianej sprawie zaskarżone postanowienie zapadło w wyniku rozpatrzenia wniosku Skarżącego z października 2020 r. dotyczącego wpisu w ewidencji gruntów i budynków z września 2004 r., który to został zmodyfikowany w lipcu 2020 roku. Aktualny wpis nie był kwestionowany.

Jak zauważył Sąd, zgodnie z art. 2 pkt 8 Prawa geodezyjnego i kartograficznego ewidencja gruntów i budynków stanowi jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Idąc dalej wskazał, że ustawowy obowiązek aktualizowania ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujętych w niej danych dotyczących m.in. gruntów i budynków stosownie do art. 22 ustawy oraz § 44 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków spoczywa na staroście, który dokonuje tej aktualizacji z urzędu lub na wniosek, poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w sposób ściśle określony w tych przepisach, tzn. zgodnie z art. 23, art. 24 i art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz § 45, 46 czy 47 rozporządzenia.

Jednocześnie WSA podkreślił, że z treści przepisów art. 20, art. 22 i art. 24 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wynika, iż ewidencja gruntów jest tylko specjalnie prowadzonym i wywierającym określone skutki prawne, zbiorem informacji o gruntach, budynkach i lokalach, który pełni funkcje informacyjno-techniczne i rejestrujące wszelkie zmiany ustalone w innym trybie i przez inne organy – tym samym ma jedynie charakter rejestrowy, a więc wtórny wobec różnych zdarzeń prawnych, które uzasadniają w określonych przypadkach dokonanie aktualizacji operatu ewidencyjnego, co następuje poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych. Błędny wpis wprowadzony zarówno w trybie materialno-technicznym, jak i jurysdykcyjnym należy skorygować w postępowaniu administracyjnym – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2021 r., II SA/Gl 239/21

Źródło: CBOSA

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel