Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt rozporządzenia ws. GESUT w KWRiST

Projekt rozporządzenia ws. GESUT w KWRiST fotolia.pl

Główny Geodeta Kraju skierował do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika oczywiście z tzw. dużej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Biuro Związku Powiatów Polskich do 8 czerwca 2021 r. zbiera uwagi do tego projektu – ankieta dostępna jest tutaj.

Jak wskazują sami projektodawcy, w projekcie – w porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia – wprowadzono zmiany:

  1. wynikające z ustawy zmieniającej;
  2. upraszczające, budzące wątpliwości, regulacje dotyczące aktualizacji GESUT – istotne regulacje dotychczasowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT zapisano w treści rozporządzenia, zrezygnowano z regulacji dotyczących wprowadzania obiektów do bazy GESUT (zagadnienia dotyczące sposobu wykonania pomiaru są określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego);
  3. związane z ograniczeniem liczby atrybutów, rezygnując z tych, dla których nie było źródła informacji lub nie było uzasadnienia merytorycznego do ich przechowywania;
  4. związane z nowoczesnymi metodami prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych (zgodnych ze standardem Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS)), co ma się przełożyć na możliwość udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takich usług;
  5. zmieniono podejście do prowadzenia krajowej bazy GESUT, które ma czynić ją realnie przydatną w infrastrukturze danych przestrzennych;
  6. redakcyjne i dostosowujące brzmienie regulacji do obowiązujących przepisów prawa.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Śr., 2 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel