Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lutowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST, czyli jak zawsze wątków sporo

Lutowy Zespół ds. Infrastruktury KWRiST, czyli jak zawsze wątków sporo fotolia.pl

18 lutego 2021 r. odbyło się – w formie zdalnej – posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Projekt Umowy Partnerstwa, nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzw. ustawa odległościowa – to najważniejsze wątki omawiane w toku posiedzenia.

Umowa Partnerstwa, w tle Krajowy Plan Odbudowy – najbliższe miesiące pod znakiem funduszy unijnych

Wciąż trwają (do 22 lutego 2021 r.) konsultacje publiczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Projekt został jednak równolegle skierowany do prac w KWRiST – i mimo toczących się wciąż konsultacji publicznych – zgłoszono do niego bardzo dużo uwag. Dyskusja póki co miała charakter wstępny, stąd też podjęto w niej wątki natury generalnej.

Przedstawiciele organizacji samorządowych (w tym ZPP) zwracali uwagę na dość podobne kwestie: algorytm podziału środków na poszczególne województwa, propozycję pozostawienia bardzo dużej rezerwy środków czy też – w nawiązaniu do UP – włączenie samorządów w prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Bartłomiej Zydel, który brał udział w posiedzeniu z ramienia Biura ZPP, zwracał uwagę na konieczność doprecyzowania części dotyczącej instrumentów, w tym wątku strategii ponadlokalnej dla ZIT ośrodka wojewódzkiego czy też generalnego braku konieczności posiadania przez powiaty strategii w rozumieniu art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w celu ubiegania się o środki unijne. Warto także zaznaczyć, że jak do tej pory wszystkie podmioty zgłaszające uwagi oczekują na pisemne stanowisko resortu funduszy.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wypowiadała się Renata Calak, dyrektor Departamentu Strategii. Co do algorytmu podziału środków poinformowała o tym, że regiony otrzymały algorytm, a KWRiST również ten algorytm otrzyma (co faktycznie nastąpiło). Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy mają się rozpoczynać częściami – pierwsza część jeszcze w lutym, reszta obszarów na początku marca. Dyr. Calak odpowiedziała również wybiórczo na kilka z setek uwag zgłoszonych pisemnie, w tym uwagę ZPP dotyczącą finansowania dla DPS-ów – wskazała, że oczywiście w Polsce mamy za mało miejsc w tego typu placówkach, ale nie mogą być one finansowane ze środków Polityki Spójności, gdyż musimy dążyć do deinstytucjonalizacji i przygotować strategię w tym zakresie. Do sprawy na pewno będziemy wracać.

Tzw. ustawa odległościowa niebawem będzie znowelizowana?

Przy okazji opiniowania – trwającego skądinąd od wielu miesięcy – projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych innych ustaw, w toku dyskusji okazało się, że projekt zmian w tzw. ustawie odległościowej jest już praktycznie gotowy. Jak poinformował Minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, projekt, za który odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii został przygotowany i oczekuje na wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Minister zaznaczył, że strona rządowa zdaje sobie sprawę z problemów tych osób, które nie mogą zabudować swoich działek – choć sąsiedzi mogli, bo zrobili to szybciej. Według projektu rada gminy ma móc decydować o zmniejszeniu odległości – jako wyjątek od reguły – po przeprowadzeniu wydłużonych i pogłębionych konsultacji publicznych. Minister Zyska wskazał również, że w jego ocenie zasadnym byłoby, gdyby z racji istnienia elektrowni wiatrowych na danym terenie lokalna społeczność mogła korzystać z niższej taryfy.

Gospodarka nieruchomościami – projekt lepszy niż był, ale wciąż rola wojewody zbyt duża

Nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, którą Zespół zajmował się… w październiku ubiegłego roku, ponownie była przez Zespół rozpatrywana – tym razem zmodyfikowana wersja projektu. W porównaniu do pierwotnej wersji uwzględniono część uwag ZPP, jednak proponowane przepisy wciąż przewidują zbyt dużą rolę wojewody – np. zatwierdzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa sporządzanych przez starostów, bo wprowadzenie obowiązku sporządzania planów projekt również przewiduje.

Przedstawiciel ZPP wskazywał na niezrozumienie przez stronę rządową charakteru „zadania zleconego” jako takiego. Resort w odpowiedzi wskazywał, że realizuje postulaty NIK. W ocenie ZPP skupia się jednak tylko na niektórych z tych postulatów – pomijając np. postulowane przez NIK zwiększenie aktywności wojewodów w ramach posiadanych już kompetencji. Wciąż trwa wymiana korespondencji w tej sprawie oraz próba osiągnięcia takiego kształtu przepisów, który miałby charakter kompromisowy – jednak nie są to rozmowy łatwe z uwagi na wskazane duże rozbieżności co do postrzegania zakresu wpływu wojewody na działania podejmowane przez starostów. Sprawa ma zostać zamknięta do posiedzenia plenarnego KWRiST, które odbędzie się 24 lutego 2021 r., także czasu pozostało niewiele.

Czw., 18 Lt. 2021 0 Komentarzy
Bartłomiej Zydel
Redaktor Bartłomiej Zydel