Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wyznaczenie obwodów łowieckich przesunięte w czasie - projekt ustawy

Wyznaczenie obwodów łowieckich przesunięte w czasie - projekt ustawy fotolia.pl

Na stronach sejmowych pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest zapewnienie ciągłości prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań, jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

Jak wskazują wnioskodawcy, bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zmieniona ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  zobowiązuje w art. 7 ust. 1 sejmiki województw do dokonania podziału województw na obwody łowieckie, w obrębie województwa, w drodze uchwały, w terminie do dnia 31 marca 2021 r. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 2 tejże ustawy, podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed dniem wejścia w życie tej ustawy zachowują ważność do dnia 31 marca 2021 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie tej ustawy obowiązują do dnia 31 marca 2021 r. Zaproponowana zmiana w zakresie art. 8 ust. 1 projektu będzie miała zastosowanie do art. 8 ust. 2  zmienianej ustawy w brzmieniu obowiązującym. Nowelizacja ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 31 stycznia 2020 r., spowodowana była wnioskami od marszałków województw, którzy wskazywali na brak możliwości podjęcia uchwał w przedmiocie podziałów województw na obwody w pierwotnie określonym terminie tj. do dnia 31 marca 2020 r. Pomimo wprowadzonego przesunięcia terminu, dokonanie podziału województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii do dnia 31 marca 2021 r., w związku z obowiązującym stanem epidemii, złożonością tego zadania oraz koniecznością oddelegowania pracowników administracji publicznej niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia do pracy zdalnej jest niemożliwe.

Określony w projekcie termin do dnia 31 grudnia 2021 r. na podjęcie przez sejmiki województw uchwał w przedmiocie podziału województw na obwody łowieckie ma na celu zapewnienie dzierżawcom obwodów łowieckich czasu niezbędnego do przejścia procedury związanej z wydzierżawianiem obwodów łowieckich oraz zawarcie umów dzierżawy przed rozpoczęciem kolejnego łowieckiego roku gospodarczego 2022/2023.

Śr., 17 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka