Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA o rekultywacji gruntów

NSA o rekultywacji gruntów fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę, która dotyczyła decyzji organów I i II instancji (i utrzymującego je w mocy wyroku WSA), odmawiających zmiany decyzji określającej osobę obowiązaną do wykonania rekultywacji na części gruntów działki w zakresie terminu wykonania rekultywacji. Sąd przyznał rację organom. Dlaczego?

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w jego ocenie nie doszło do naruszenia art. 28 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jak zauważył NSA, w omawianej sprawie termin wykonania rekultywacji gruntów rolnych został wyznaczony do 5 lat od zaprzestania działalności przemysłowej, jednak nie dłużej niż do października 2012 roku, a skutek prawny niedotrzymania tego terminu został oznaczony w art. 28 ust. 3 ustawy. Sąd nie zaakceptował twierdzenia Skarżącego, jakoby decyzja z grudnia 2007 r. określająca osobę obowiązaną do wykonania rekultywacji na części gruntów działki, była sprzeczna z art. 20 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów.

Naczelny Sąd wskazał – pomijając już nawet obowiązywanie decyzji z grudnia 2007 r. w obrocie prawnym, w tym brak dążenia skarżącego kasacyjnie do jej usunięcia z tego obrotu na przestrzeni lat – że wyznaczenie maksymalnego terminu na rekultywację, który przed zakończeniem nie został zmieniony, nie było sprzeczne z brzmieniem wskazanego przepisu, przyczyniając się do ochrony ingerencji w substancję przyrodniczą obszaru rolnego. Zdaniem Sądu skoro w decyzji z grudnia 2007 r. precyzyjnie oznaczony został obszar terenu objętego zakresem jej obowiązywania, to niezasadnym było twierdzenie skarżącego kasacyjnie, jakoby termin zaprzestania działalności przemysłowej miał odnosić się do daty, w której ustały wszelkie prowadzone roboty wydobywcze, odnoszące się do dalszych terenów objętych oddziaływaniem udzielonej koncesji, ale już nie samej decyzji z grudnia 2007 roku. Zdaniem Sądu tego rodzaju interpretacja prowadziłaby do obejścia obowiązującej regulacji prawnej, w tym art. 20 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów, umożliwiając znaczne wydłużenie w czasie dokonania obowiązku rekultywacyjnego na terenie, na którym prace wydobywcze już dawno zostały zakończone.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2020 r., II OSK 1678/20

Źródło: CBOSA

Czw., 12 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel