Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie musi być podpisany fotolia.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest jego przedmiotem. Wniosek taki nie musi zawierać podpisu, o ile możliwa jest realizacja wniosku w oparciu o samą treść wniosku – stanowisko  WSA w Krakowie przedstawione w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt: II SAB/Kr 91/15.

Stan faktyczny sprawy

Skarżący wysłał drogą elektroniczną (na adres mailowy Urzędu Gminy) wniosek o udostępnienie informacji na temat planu urlopowego Wójta Gminy na rok 2015, wykorzystania urlopu przez Wójta Gminy, wszystkich decyzji o umorzeniu podatku wydanych przez Wójta Gminy, pracy wójta między sesjami. Do dnia złożenia skargi do WSA organ administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji, ani też nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia. Skarżący wniósł o zobowiązanie Wójta Gminy do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi oraz o wymierzenie grzywny.

Wójt Gminy wniósł o jej oddalenie. W ocenie organu wniosek przesłany drogą elektroniczną nie spełniał elementarnego wymogu złożenia wniosku tj. nie zostały w nim określone dane identyfikujące wnioskodawcę – imię i nazwisko. We wniosku wskazano jedynie inicjały na końcu, a dane takie nie pozwalały na oznaczenie danych strony w postaci imienia i nazwiska. Zdaniem organu w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej niedopuszczalne jest w ogóle składanie wniosku o udzielenie tej informacji w formie elektronicznej.

Skarżący wniósł skargę do WSA. Na rozprawie Wójt Gminy oświadczył, że żądana we wniosku informacja została udostępniona skarżącemu w dwóch etapach. W związku z powyższym pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Rozstrzygnięcie sądu

W ocenie WSA,  wniosek o udostępnienie informacji publicznej został skierowany do Wójta Gminy. Zdaniem Sądu nie ulega wątpliwości, że podmiot ten to jest podmiotem, który realizuje zadania o charakterze publicznym, a żądana informacja stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu na określonych w tej ustawie zasadach.

Odnosząc się do formy wniosku (e-mail) i braku podpisu wniosku stwierdzić należy, że w ustawie o dostępie do informacji publicznej brak jest wskazania jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku (poza utrwaleniem go w formie pisemnej). Za zachowanie formy pisemnej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, w sytuacji gdy do jego autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny. Taka interpretacja uzasadniona jest brakiem konieczności pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, który żądając informacji publicznej, nie musi wykazać się jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym.

W związku z powyższym, Wójt Gminy jako podmiot wykonujący zadania publiczne - podlega regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej, jednakże z uwagi na udostępnienie informacji publicznej postępowanie umorzono jako bezprzedmiotowe.

Źródło: CBOSA

Sob., 26 Gr. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka