Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Prawie 16 milionów na humanizację blokowisk w warmińsko–mazurskim

Prawie 16 milionów na humanizację blokowisk w warmińsko–mazurskim fotolia.pl

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu osi priorytetowej 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast w ramach dwóch konkursów.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty.
O wsparcie mogą ubiegać się spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia.

Działania podejmowane w ramach projektów zorientowane są na modernizację i remonty wspólnych części budynków wielorodzinnych, zrealizowanych w przestarzałych technologiach przemysłowych czyli  zmiany w bryłach architektonicznych, odnowa głównej struktury budynków, tj. klatek schodowych, korytarzy, wind, podnoszenie efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja), wymiana wewnętrznych instalacji technicznych, w tym systemów grzewczych.

Konkurs ma formę zamkniętą, przeznaczono na niego 3 234 873 euro.  Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów w przypadku podmiotów niepodlegających zasadom udzielania pomocy publicznej (jednostki samorządu terytorialnego oraz wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej) środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, dla  podmiotów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. zł, zaś maksymalna wartość dofinansowania na jednego wnioskodawcę 3 mln zł.

Wnioskodawcy mają możliwość złożenia maksymalnie 2 projektów w konkursie. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00.

Ogłoszono również konkurs w ramach działania  4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie funkcji społecznych. Ma on formę zamkniętą.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 796 530 euro.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na  renowację, remont i adaptację budynków oraz pomieszczeń, znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, o zastosowaniu na cele kulturalne, sportowe, opiekuńcze, terapeutyczno-poradnicze, informatyczne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i zakupem sprzętu (środki trwałe).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2011 r. o godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Czw., 24 Lt. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna