Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowe wagony dla kolei regionalnych?

Podróżowanie polskimi kolejami w dzisiejszych czasach przypomina ruletkę. Wylosować można wygodną podróż wagonem o europejskim standardzie punktualnie dojeżdżającym do miejsca docelowego, jak również mocno opóźnioną podróż na stojąco w wagonie pamiętającym lepsze czasy XX wieku. W trudnej sytuacji są w szczególności przewoźnicy regionalni – pomocą dla nich mogą być środki z budżetu Państwa przyznawane zgodnie z procedurą wynikającą z opracowanego właśnie w Ministerstwie Infrastruktury projektu rozporządzenia.

Rada Ministrów w uchwale nr 256/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przewidziała przeznaczenie w latach 2010-2015 z rezerwy celowej budżetu państwa dla samorządów województw środków w wysokości 700 mln zł na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Realizacja tej uchwały okazała się jednak niemożliwa ze względu na brak odpowiednich aktów wykonawczych – potencjalnie możliwe do wykorzystania rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich jest nieadekwatne o tyle, że odnosi się do dokumentów dotyczących Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006. Pociągnęło to za sobą konieczność wydania nowych przepisów regulujących przekazanie środków budżetowych samorządom województw.  Projekt odpowiedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury (nosi ono tytuł „w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich”) został skierowany do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Zgodnie z projektem rozporządzenia dotacja udzielona z budżetu Państwa może być przeznaczona alternatywnie na:

  •  zakup pojazdów, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż pięć lat;
  •  modernizację pojazdów, jeżeli przewidywany okres użytkowania po przeprowadzonej modernizacji będzie dłuższy niż pięć lat i jeżeli w wyniku modernizacji nastąpi poprawa co najmniej jednego z następujących parametrów: poprawę efektywności użytkowania pojazdów, zmniejszenie zużycia energii przy eksploatacji pojazdów, zwiększenie wygody podróżowania pojazdami, uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z pojazdów.

Zakupione lub zmodernizowane pojazdy – z określonymi wyjątkami – będą musiały stanowić własność samorządu województwa i nie mogą zostać zbyte przez okres pięciu lat bez zgody ministra właściwego do spraw transportu.

Należy mieć nadzieję, że przyjęcie opiniowanego rozporządzenia przyczyni się w istotny sposób do poprawy stanu taboru kolejowego przewoźników regionalnych.

Pon., 24 St. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski