Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

RIO Gdańsk: możliwe sfinansowanie auta do przewozu Ukraińców z opłat za zezwolenia alkoholowe

RIO Gdańsk: możliwe sfinansowanie auta do przewozu Ukraińców z opłat za zezwolenia alkoholowe fotolia.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku odpowiedziała na wątpliwość dotyczącą sfinansowania zakupu pojazdu mającego być przeznaczonym na przewóz obywateli Ukrainy z opłat pobieranych przez gminy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Stanowisko jest, co do zasady, pozytywne.

Wójt jednej z pomorskich gmin zwrócił się z pytaniem do Izby o możliwość sfinansowania zakupu używanego samochodu, który mógłby zostać wykorzystany do przewozu ukraińskich obywateli. Środki miałyby pochodzić z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

RIO zauważyła na wstępie, że wyjaśnienie zagadnienia wymaga przytoczenia przepisu art. 31a ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także jej art. 31b.

Jak wskazano, zgodnie z art. 31a specustawy na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na terenie danej jst osób, których dotyczy specustawa, może ona przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 92 , art. 111 , art. 18 oraz art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, art. 31b specustawy na realizację zadań, wskazanych w art. 31a, pozwala jednostce samorządu terytorialnego przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

RIO wytłumaczyło, że ustawodawca w formie katalogu zamkniętego, posługując się ogólnymi pojęciami, wskazał sfery, które mogą być finansowane z wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to szeroki zakres przedmiotowy.

„Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie wymienionych powyżej przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym także z opłat za zezwolenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, mogą być przeznaczane m.in. na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych.” – pisze RIO w swoim stanowisku.

Dlatego, mając na uwadze również definicje zawarte w ustawie o pomocy społecznej, gdańska RIO uważa, że zapewnienie dowozu obywatelom Ukrainy, którzy nie mają możliwości dojazdu na własną rękę lub dojazd utrudniony do takich miejsc jak: punkty pomocy społecznej, ośrodki zdrowia, ośrodki edukacji, ośrodki kultury i sportu, mieści się w ustawowym pojęciu pomocy społecznej. Usprawiedliwia to więc zakup za środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, używanego auta przeznaczonego do przewozu osób do takich miejsc.

Sygnatura stanowiska RIO w Gdańsku: RP.0441/34/51/1/2022 

Czw., 22 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński