Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój bazy sportowej - będą zmiany w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozwój bazy sportowej - będą zmiany w Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej fotolia.pl

Trwają konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W rozporządzeniu ma zostać dodany nowy przepis, zgodnie z którym Minister może ogłosić program inwestycyjny, w ramach którego mogą być realizowane zadania inwestycyjne ujęte w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej, uchwalanych przez sejmiki województw.

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu będzie mogło wynieść do 30% wydatków kwalifikowanych tego zadania.

Przy podziale na poszczególne województwa środków Funduszu przeznaczonych na realizację programu inwestycyjnego mają być brane pod uwagę liczba ludności w województwie oraz inne wskaźniki istotne dla racjonalnego rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej określone w programie inwestycyjnym.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że decentralizacja procesu podejmowania decyzji związanych z alokacją środków na rozwój infrastruktury sportowej jest jednym z głównych powodów projektowanej zmiany. W ocenie projektodawcy umożliwienie ministrowi ogłoszenia programu inwestycyjnego, który będzie uwzględniał wojewódzkie wieloletnie programy rozwoju bazy sportowej, daje szansę na bardziej precyzyjne dostosowanie działań do potrzeb konkretnych regionów. Dalej projektodawcy podają, że „Program ma być dobrowolny dla samorządów województw, jednak uczestnictwo w nim i możliwość wpływania na rozdysponowywanie środków wymagać będzie partycypacji finansowej ze strony województw. Województwa chcące brać udział w programie musiałyby dofinansować wybrane inwestycje na poziomie 30%. Łączna partycypacja środków z Funduszu i budżetów województw wynosiłaby zatem do 60% wydatków kwalifikowanych dofinansowanej inwestycji.”.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl 

Czw., 16 Mj. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel